Zadarmo.cz Lsu.cz Webhosting Google.com Sms
 
Kalkulačka cenových balíčků

Předvolby operátorů

Telefoní předvolby měst

Mezinárodní telefoní předvolby

PSČ a obce

Linky 0800

O serveru

manu down
main up
CísloObchodní jméno
1002TELE2 s.r.o.
1003World Online, s.r.o.
1010ETEL, s.r.o.
1011BT (Worldwide) Limited
1012Aliatel a.s.
1015RANN GLOBALNET a.s.
1020, 10865Czech On Line, a.s.
1022CESKÝ TELECOM, a.s.
1023GTS CZECH, a.s.
1036PRAGONET, a.s.
1042RadioMobil a.s.
1050GlobalTel a.s.
1055, 10855Contactel s.r.o.
10800Eurotel Praha, spol. s r.o.


TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ ke stavu příprav zavedení služby výběru operátora a přenositelnosti čísel v České republice

Podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., (dále jen zákon o telekomunikacích), jsou provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí s významným podílem na trhu povinni umožnit přístup ke službám kteréhokoliv s uvedenými sítěmi připojeného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb buď krátkou předvolbou čísel (10xx, 10xx(x)) pro jednotlivá volání, a to v termínu do 30. června 2002, resp. nastavení předvolby čísel v termínu do konce roku 2002. Tímto provozovatelem je v současné době ČESKÝ TELECOM, a.s. Dále jsou provozovatelé veřejných pevných telekomunikačních sítí povinni zajistit ve svých sítích přenositelnost čísel pro účastníky veřejné telefonní služby, kteří o to požádají. Tato povinnost má být podle zákona splněna do konce roku 2002. Protože zákon nestanovuje žádná sankční ustanovení za nesplnění této povinnosti, ani nedává zmocnění pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydat podrobnější závazná pravidla pro zabezpečení uvedených služeb, inicioval ČTÚ založení neformálního "Fóra". K účasti ve "Fóru" byli vyzváni všichni operátoři prostřednictvím Telekomunikačního věstníku, částka 5 z roku 2001. "Fórum" je tedy otevřeno pro každého oprávněného poskytovatele služeb a provozovatele sítí. Práce na definování podmínek a pravidel probíhají se spoluúčastí ČTÚ v pracovních skupinách Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) podle odsouhlaseného harmonogramu tak, aby byly zajištěny termíny stanovené zákonem. Dohled nad realizací uvedených funkcí v rámci neformálního "Fóra" pro přenositelnost (paralelně i pro výběr operátora) zajišťuje řídící výbor "Fóra". ČTÚ do současné doby splnil všechny povinnosti, které mu pro tuto oblast telekomunikací ukládá zákon o telekomunikacích. Byl vydán Číslovací plán veřejných telefonních sítí. Po veřejné diskusi byl plán zveřejněn v Telekomunikačním věstníku, částce 9/2000 a též oznámen sdělením ve Sbírce zákonů (č. 394/2000 Sb.). Současně na základě žádostí operátorů jsou vydávaná příslušná zkrácená čísla - předvolby (10xx,10xx(x)).

main down